De Norm: een drieluik

De Nederlandse norm NEN 3140 kent een duidelijke structuur waarin de betreffende aandachtgebieden goed naar voren komen. Deze gebieden zijn: de organisatie, de mens en de installaties. Door deze opzet wordt de norm ook wel een drieluik genoemd. Al deze aandachtgebieden moeten in een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties de juiste en passende aandacht krijgen om te borgen dat er veilig aan, bij of in de nabijheid van installaties gewerkt kan worden. In deze vlog geeft Robin Arians hierop een nadere toelichting.