De Nederlandse norm NEN3140
  • Home
  • |
  • De Nederlandse norm NEN 3140
Beheernet - zo hoort het

Waar moet je aan voldoen?

De Nederlandse norm NEN 3140

Wanneer we het over installatieverantwoordelijkheid hebben, dan bedoelen we het opzetten en onderhouden van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties zoals is bedoeld in de Nederlandse norm NEN 3140.

Deze norm bestaat al een hele tijd, maar is binnen gemeentelijke organisatie niet altijd zo doorgevoerd zoals zou moeten. Wanneer dat wel gebeurt, geef je als organisatie invulling aan eisen vanuit de Arbowet en de Zorgplicht die je als gemeente hebt.

De NEN 3140 is een drieluik en zegt iets over de organisatie, de mens en de installaties. Op al deze vlakken moet duidelijk zijn wie wanneer wat mag doen en hoe er voor wordt gezorgd dat kennis op peil blijft en installaties veilig. Daarbij hoort ook elektrisch handgereedschap, zoals boormachines en verlengsnoeren.

Vlogs

In de vlogs geeft Robin op verschillende onderdelen van de norm een korte toelichting. Ze duren over het algemeen niet langer dan een minuut. Handig wanneer je snel even iets meer wilt weten over een bepaald onderdeel van de norm.

Om welke elektrische installaties gaat het?

Waar hebben we nu precies mee van doen? Robin Arians licht dit toe in deze vlog en maakt inzichtelijk op...

Is de norm NEN 3140 nieuw?

Niet iedereen is bekend met de Nederlandse norm NEN 3140. Menig ambtenaar heeft nog niet eerder van het bestaan van...
De Norm: een drieluik

De norm: een drieluik

De Nederlandse norm NEN 3140 kent een duidelijke structuur waarin de betreffende aandachtgebieden goed naar voren komen. Deze gebieden zijn:...