Implementatie: de rol van P&O

Er wordt niet snel aan gedacht, maar de afdeling Personeelszaken en Organisatie (P&O) is een belangrijke partner bij het vormgeven en in standhouden van een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Het is gebruikelijk dat de taken rondom de verplichtingen uit de Arbowet zijn belegd bij een van deze collega’s. Ook wordt daar vaak het beheer gevoerd over budgetten die aangesproken mogen worden voor instructies en opleidingen. Kortom, het is van wezenlijk belang ook dit team te betrekken bij installatieverantwoordelijkheid zoals een veilige bedrijfsvoering rondom dergelijke installaties ook wordt aangeduid. Robin Arians gaat in deze vlog nader in op het belang van afdeling P&O.