Beheernet B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Beheernet B.V. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright
Al deze pagina’s, illustraties, foto’s, scripten van Beheernet B.V. zijn gemaakt door Beheernet B.V. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s zonder toestemming van Beheernet B.V. is niet toegestaan.

Alle rechten voorbehouden. Tekstinhoud: Beheernet B.V. tenzij anders vermeld.
KVK: 90530403
info@beheernet.nl