Geen eigen dienst?

Een regiegemeente verzorgt geen werkzaamheden in eigen beheer. Dat houdt in dat bedrijven deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. Ontslaat dit de gemeente dan van de noodzaak om vorm te geven aan een veilige bedrijfsvoering zoals bedoeld in de norm NEN 3140? Robin Arians geeft in deze vlog daar het antwoord op.