Het handboek

Het startpunt van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties, is het handboek. In dit document worden werkafspraken vastgelegd die nodig zijn om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN 3140. Deze kaders dienen door de gemeentesecretaris bekrachtigd te worden door het zetten van een handtekening onder deze werkafspraken. Robin Arians neemt je in deze vlog mee in het belang van een handboek voor de gemeentelijke organisatie.