Is de NEN verplicht

Een veel gehoorde en vaak terugkerende vraag rondom de Nederlandse norm NEN 3140. Hoe dit precies zit wordt door Robin Arians in deze vlog nader uiteengezet. Helaas is een verplicht karakter vaak de aanleiding om in actie te komen. Dus of je invulling moet geven aan deze norm, is binnen gemeentelijke organisaties daarom veelal een heet hangijzer.