Leerlingen & studenten

Vaklieden in de dop worden ook met enige regelmaat geconfronteerd met werkzaamheden aan, bij of in de nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties. De Nederlandse norm NEN 3140 verwacht hierbij speciale aandacht om ook de mensen die het vak willen leren op veilige wijze te begeleiden. Robin Arians zoomt in deze vlog hier verder op in.