Waar hebben we nu precies mee van doen? Robin Arians licht dit toe in deze vlog en maakt inzichtelijk op welke laagspanningsinstallaties de norm NEN 3140 binnen een gemeente van toepassing is. Dit is uitgebreider dan je wellicht in eerste instantie zult denken.