Beheernet
beheernet dat-ben-ik

Over Beheernet

Drijvende kracht achter Beheernet is Robin Arians. Dienstbaar, robuust en met humor.

Robin Arians ondersteunt gemeenten bij het implementeren van de Nederlandse norm NEN 3140. Samen met medewerkers die er mee van doen hebben, maakt Robin duidelijke werkafspraken die door de hoogst verantwoordelijke in de organisatie op Arbo-gebied worden ondertekend. Dit is de gemeentesecretaris. Ook bij de vervolgstappen kan Robin de organisatie van dienst zijn.

Robin Arians

“Installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN3140 is vaak een ‘vergeten’ beheertaak. Het gaat erom de basis op orde te hebben. Het maakt het er alleen niet eenvoudiger op dat het areaal verspreid ondergebracht is binnen een gemeentelijke organisatie en daardoor meer belanghebbenden en verantwoordelijken kent.

Daar kwam ik achter bij mijn laatste gemeentelijke werkgever waar ik verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare ruimte en beheerder was van de openbare verlichting.

Doordrongen van het veiligheidsbelang, ben ik op zoek gegaan naar kennis en advies over deze NEN-norm en hoe dit handen en voeten kan krijgen binnen een gemeentelijke organisatie. De zoektocht leverde weinig resultaten op. Kennis was matig voorhanden en advies alleen bij bedrijven die ook het onderhoud verzorgden bij veelal slechts één van de beheercategorieën, bijvoorbeeld riolering of openbare verlichting. Niets voor of over alle gemeentelijke elektrische laagspanningsinstallaties.

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel zorgde ervoor dat ik me heb vastgebeten in deze norm. Zo ben ik op zoek gegaan naar een methode waarmee deze ‘werkafspraken’ binnen de gemeente doorgevoerd kunnen worden. Mijn ruime ervaring met beheertaken, belangen van beheerders, gemeentelijke financiën en processen bleken hierbij een groot voordeel.

Nu heb ik ruime en gedegen kennis van de NEN 3140 en een beproefde methode waarmee de uitwerking van deze norm op maat gemaakt in een organisatie uitgerold kan worden. Heldere stappen in duidelijke taal: dat is de BURO-methode!

Na het verzoek van een gemeente om een rol te vervullen binnen deze werkafspraken, is Robuust B.V. opgericht. Binnen deze dochteronderneming werk ik samen met andere collega’s aan de inhoud van de norm. Zo is er ruime elektrotechnische kennis van laagspanningsinstallaties om invulling te geven aan de taak van ‘adviseur veilige bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties’, worden er trainingen verzorgd en ondersteunen we de organisatie bij vraagstukken.

Als procesverantwoordelijke onderhoud ik het contact met de opdrachtgever, zodat één aanspreekpunt zorgt voor continuïteit in kwaliteit.”

Waarom de NEN3140

Waarom de NEN 3140?

Nut en noodzaak, daar draait het om wanneer een organisatie beslist om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN...

Wat als we niets doen?

Als er niets gebeurt, verandert er niets. Dat is de welbekende open deur. Maar waarom zou de organisatie er dan...
Implementatie: verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid

Een veel besproken onderwerp onder ambtenaren die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van elektrische laagspanningsinstallaties. Ook niet zo...