Om welke elektrische installaties gaat het?

Waar hebben we nu precies mee van doen? Robin Arians licht dit toe in deze vlog en maakt inzichtelijk op...
Handgereedschap

Handgereedschap!

Bij gemeenten is handgereedschap veelal onder controle met betrekking tot inspectie en herstelmaatregelen. Helaas reikt deze actie binnen het kader...
Wat houdt installatieverantwoordelijkheid in?

Wat houdt installatieverantwoordelijkheid in?

Waar moet je aan denken wanneer de kreet ‘Installatieverantwoordelijkheid’ wordt gebruikt? Wat houdt het nu precies in? Gaat het dan...
Welke rollen zijn er?

Welke rollen zijn er?

Binnen de norm NEN 3140 worden meerdere rollen benoemd. Deze hebben allen een eigen taak en verantwoordelijkheid. Samen zorgen deze...
Wat houdt een aanwijzing in?

Wat houdt een aanwijzing in?

Wat is dat nu precies zo’n aanwijzing en welke bijzonderheden staan daar in? Wie moet deze dan ondertekenen? Binnen de...
Welke werkafspraken moeten er gemaakt worden?

Welke werkafspraken moeten er gemaakt worden?

Het handboek is een verzameling van allerlei werkafspraken om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN 3140. Welke afspraken...
Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Een rol van groot belang is weggelegd voor de gemeentesecretaris. De secretaris is namelijk eindverantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van...
Geen eigen dienst?

Geen eigen dienst?

Een regiegemeente verzorgt geen werkzaamheden in eigen beheer. Dat houdt in dat bedrijven deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. Ontslaat...
Uitvoering uitbesteed

De uitvoering is uitbesteed, geldt de norm nog?

Veel gehoorde vraag rondom het onderwerp installatieverantwoordelijkheid. Hoe zit dat dan precies en op welke wijze geef je het dan...
De installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke

Een belangrijke rol binnen de Nederlandse norm NEN 3140 is de rol van installatieverantwoordelijke. Afgekort ook wel IV-er genoemd. Waar...
De werkverantwoordelijke

De werkverantwoordelijke

Een taak van gelijk niveau als die van de installatieverantwoordelijke, is de taak van de werkverantwoordelijke. Hoe deze rolverdeling zich...
De vakbekwame persoon

De vakbekwaam persoon

De vakman op het technische vlak binnen de rollen van de Nederlandse norm NEN 3140, is de vakbekwaam persoon. Een...
Voldoende onderricht persoon

De voldoende onderricht persoon

Wat is de rol van een voldoende onderricht persoon en wat mag deze dan wel of niet uitvoeren aan, bij...
Jeugdigen

Jeugdigen

De toekomst is aan de jeugd. Ook in het boeiende vak van elektrotechniek. De Nederlandse norm NEN 3140 heeft een...
Leerlingen & studenten

Leerlingen & studenten

Vaklieden in de dop worden ook met enige regelmaat geconfronteerd met werkzaamheden aan, bij of in de nabijheid van elektrische...