• Alle vlogs
  • De norm
  • Implementatie

Wie hebben er mee van doen?

Het zal je verbazen hoeveel collega’s in je eigen organisatie, maar ook mensen daar buiten van doen hebben met deze...

Om welke elektrische installaties gaat het?

Waar hebben we nu precies mee van doen? Robin Arians licht dit toe in deze vlog en maakt inzichtelijk op...
Wat is de rol van een RI&E

Wat is de rol van een RI&E?

Onderschat niet het belang van een goede risico-inventarisatie & - evaluatie (RI&E) waarin ook de risico’s zijn opgenomen die kunnen...
Handgereedschap

Handgereedschap!

Bij gemeenten is handgereedschap veelal onder controle met betrekking tot inspectie en herstelmaatregelen. Helaas reikt deze actie binnen het kader...
Wat houdt installatieverantwoordelijkheid in?

Wat houdt installatieverantwoordelijkheid in?

Waar moet je aan denken wanneer de kreet ‘Installatieverantwoordelijkheid’ wordt gebruikt? Wat houdt het nu precies in? Gaat het dan...
Welke rollen zijn er?

Welke rollen zijn er?

Binnen de norm NEN 3140 worden meerdere rollen benoemd. Deze hebben allen een eigen taak en verantwoordelijkheid. Samen zorgen deze...
Wat houdt een aanwijzing in?

Wat houdt een aanwijzing in?

Wat is dat nu precies zo’n aanwijzing en welke bijzonderheden staan daar in? Wie moet deze dan ondertekenen? Binnen de...
Wie moeten er een instructie volgen?

Wie moeten er een instructie volgen?

Binnen de norm NEN 3140 is het regelmatig verzorgen van een passende instructies van groot belang. Doel is dat alle...
Is instructie eenmalig?

Is instructie eenmalig?

Het herhalen van instructie is binnen de norm NEN 3140 van groot belang. Hoe deze instructiefrequentie wordt bepaald wordt in...
Welke werkafspraken moeten er gemaakt worden?

Welke werkafspraken moeten er gemaakt worden?

Het handboek is een verzameling van allerlei werkafspraken om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN 3140. Welke afspraken...
Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Een rol van groot belang is weggelegd voor de gemeentesecretaris. De secretaris is namelijk eindverantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van...
Geen eigen dienst?

Geen eigen dienst?

Een regiegemeente verzorgt geen werkzaamheden in eigen beheer. Dat houdt in dat bedrijven deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. Ontslaat...
Uitvoering uitbesteed

De uitvoering is uitbesteed, geldt de norm nog?

Veel gehoorde vraag rondom het onderwerp installatieverantwoordelijkheid. Hoe zit dat dan precies en op welke wijze geef je het dan...
De installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke

Een belangrijke rol binnen de Nederlandse norm NEN 3140 is de rol van installatieverantwoordelijke. Afgekort ook wel IV-er genoemd. Waar...
De werkverantwoordelijke

De werkverantwoordelijke

Een taak van gelijk niveau als die van de installatieverantwoordelijke, is de taak van de werkverantwoordelijke. Hoe deze rolverdeling zich...
De vakbekwame persoon

De vakbekwaam persoon

De vakman op het technische vlak binnen de rollen van de Nederlandse norm NEN 3140, is de vakbekwaam persoon. Een...
Voldoende onderricht persoon

De voldoende onderricht persoon

Wat is de rol van een voldoende onderricht persoon en wat mag deze dan wel of niet uitvoeren aan, bij...
De leek

De leek

Van de rol leek zijn er waarschijnlijk de meeste van aanwezig in de organisatie en daar buiten. Wat maakt iemand...
Jeugdigen

Jeugdigen

De toekomst is aan de jeugd. Ook in het boeiende vak van elektrotechniek. De Nederlandse norm NEN 3140 heeft een...
Leerlingen & studenten

Leerlingen & studenten

Vaklieden in de dop worden ook met enige regelmaat geconfronteerd met werkzaamheden aan, bij of in de nabijheid van elektrische...
Waarom de NEN3140

Waarom de NEN 3140?

Nut en noodzaak, daar draait het om wanneer een organisatie beslist om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN...

Is de norm NEN 3140 nieuw?

Niet iedereen is bekend met de Nederlandse norm NEN 3140. Menig ambtenaar heeft nog niet eerder van het bestaan van...

Wat als we niets doen?

Als er niets gebeurt, verandert er niets. Dat is de welbekende open deur. Maar waarom zou de organisatie er dan...
Is de NEN verplicht

Is de NEN 3140 verplicht?

Een veel gehoorde en vaak terugkerende vraag rondom de Nederlandse norm NEN 3140. Hoe dit precies zit wordt door Robin...
Het handboek

Het handboek

Het startpunt van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties, is het handboek. In dit document worden werkafspraken vastgelegd die nodig...
Implementatie: waarom voor de gemeente

Waarom voor de gemeente?

In deze vlog zet Robin Arians duidelijk uiteen waarom gemeenten in Nederland ook moeten voldoen aan de kaders die gesteld...
De Norm: een drieluik

De norm: een drieluik

De Nederlandse norm NEN 3140 kent een duidelijke structuur waarin de betreffende aandachtgebieden goed naar voren komen. Deze gebieden zijn:...
Implementatie: de rol van P&O

De rol van P&O

Er wordt niet snel aan gedacht, maar de afdeling Personeelszaken en Organisatie (P&O) is een belangrijke partner bij het vormgeven...
Implementatie: verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid

Een veel besproken onderwerp onder ambtenaren die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van elektrische laagspanningsinstallaties. Ook niet zo...