Waarom de NEN3140

Nut en noodzaak, daar draait het om wanneer een organisatie beslist om invulling te geven aan de Nederlandse norm NEN 3140. Installatieverantwoordelijkheid is een term die hiervoor veel gebruikt wordt. Waarom een organisatie er verstandig aan doet om vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid, doet Robin Arians in deze vlog uit de doeken.