Als er niets gebeurt, verandert er niets. Dat is de welbekende open deur. Maar waarom zou de organisatie er dan toch energie in moeten steken om voor haar medewerkers een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische installaties conform de Nederlandse norm NEN 3140 op te tuigen? Robin Arians geeft binnen 2 minuten daarop antwoord in deze vlog.