Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Een rol van groot belang is weggelegd voor de gemeentesecretaris. De secretaris is namelijk eindverantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en de bijbehorende veilige werkomstandigheden voor de medewerkers. Op welke wijze dit goed gedelegeerd kan worden, licht Robin Arians toe in deze vlog.