Wat is de rol van een RI&E

Onderschat niet het belang van een goede risico-inventarisatie & – evaluatie (RI&E) waarin ook de risico’s zijn opgenomen die kunnen optreden wanneer gewerkt wordt bij, aan of in de nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties. Wees alert dat deze risico’s eveneens aan bod komen bij het opmaken van een RI&E en zorg voor adequate herstelmaatregelen.